icona informació

TÍTOL ACADÈMIC-Certificat supletori

Descripció

Expedició del certificat supletori al títol oficial que substitueix de manera provisional el títol sol·licitat mentre aquest s’expedeix i es lliura a l’interessat. El certificat té idèntic valor que el títol a l’efecte de l’exercici dels drets que li són inherents i inclou les dades essencials que han de figurar en el títol corresponent i el número de registre nacional de titulats universitaris oficials.
Aquesta certificació té una vigència d’un any des de la seua expedició.

 

 

Tramitació Tramitació electrònica

Destinataris: Estudiantat.

Periodicitat: Continu

Canals d'accés al tràmit: Electrònic.

Unitat gestora del tràmit: Servei de Gestió d’Estudis

Subjecte a taxes o preu públic: No

Tràmit intern

Sistemes d'identificació

Usuari i contrasenya, Certificat electrònic, Cl@ve.