icono información

Calendari de dies inhàbils

En compliment del que s’estableix en l’Article 30.2 i 31.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, d’1 d’octubre (BOE-A-2015-10565), es consideren com a dies inhàbils l’any 2023 a l’efecte del còmput de terminis en el registre electrònic els següents:


 • Tots els diumenges.
 • Tots els dissabtes.
 • Els dies declarats festius:
  • 6 de gener
  • 7 d’abril
  • 10 d’abril
  • 17 d’abril
  • 1 de maig
  • 24 de juny
  • 15 d’agost
  • 9 d’octubre
  • 12 d’octubre
  • 1 de novembre
  • 6 de desembre
  • 8 de desembre
  • 25 de desembre
  • 29 de desembre


Resolució de 17 de novembre de 2022, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es declara inhàbil el mes d’agost.


En compliment del que estableix l’article 30.2 i 31.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, d’1 d’octubre (BOE-A-2015-10565), es consideren com a dies inhàbils l’any 2022 als efectes del còmput de terminis en el registre electrònic els següents:

 • Tots els diumenges.
 • Tots els dissabtes.
 • Els dies:
  • 1 de gener
  • 6 de gener
  • 19 de març
  • 14 d’abril
  • 15 d’abril
  • 18 d’abril
  • 25 d’abril
  • 24 de juny
  • 15 d’agost
  • 12 d’octubre
  • 1 de novembre
  • 6 de desembre
  • 8 de desembre
  • 29 de desembre