icono información

Calendari de dies inhàbils

En compliment del que estableix l’article 30.2 i 31.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, d’1 d’octubre (BOE-A-2015-10565), es consideren com a dies inhàbils l’any 2020 als efectes del còmput de terminis en el registre electrònic els següents:

 • Tots els diumenges.
 • Tots els dissabtes.
 • Els dies:
  • 1 de gener
  • 6 de gener
  • 19 de març
  • 10 d’abril
  • 13 d’abril
  • 20 d’abril (festiu suspes)
  • 1 de maig
  • 24 de juny
  • 15 d’agost
  • 9 d’octubre
  • 12 d’octubre
  • 2 de novembre (substitueix el festiu del 20 d’abril)
  • 8 de desembre
  • 25 de desembre
  • 29 de desembre
 •  

Resolució de 13 de juliol, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es declara el mes d’agost inhàbil.