icono información

Calendari de dies inhàbils

En compliment del que estableix l’article 30.2 i 31.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, d’1 d’octubre (BOE-A-2015-10565), es consideren com a dies inhàbils l’any 2016 als efectes del còmput de terminis en el registre electrònic els següents:

  • Tots els diumenges.
  • Tots els dissabtes.
  • Els dies:
12 d’octubre
1 de novembre
6 de desembre
8 de desembre
26 de desembre
29 de desembre