icono información

Accessibilitat

Declaració d’accessibilitat

La Universitat Miguel Hernández d’Elx s’ha compromés a fer accessible el seu lloc web, de

conformitat amb el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público .

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web http://sede.umh.es

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 degut a les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018.

  En el portal hi ha continguts enllaçats en forma de mitjans tempodependents que no disposen d’audiodescripcions [requisits 9.1.2.3 Audiodescripció o Mitjà Alternatiu (gravat) i 9.1.2.5 Audiodescripció (gravat) d’UNE-EN 301.549: 2019].

  Hi ha arxius ofimàtics en PDF, com el Reglament d’Administració Electrònica de la UMH, que encara que van ser publicats abans de l’entrada en vigor de Reial Decret 1112/18, són necessaris per a tasques administratives actives relatives a les funcions realitzades per la UMH, que no compleixen amb alguns requisits d’accessibilitat.

  Podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web, ja que el manteniment d’aquest lloc web es realitza per personal no tècnic.

 2. Càrrega desproporcionada.

  No aplica.

 3. El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable.

  Hi ha arxius ofimàtics en PDF, que són continguts de tercers que no estan finançats ni desenvolupats per la UMH ni estan sota el seu control, que no compleixen tots els requisits d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 10 de setembre de 2020.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel propi organisme.

Darrera revisió de la declaració: 22 de setembre de 2023.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat al lloc web.

A través de l’adreça de correu electrònic accesibilidadweb@umh.es  o telefonant al 96 665 8956.

Les comunicacions seran rebudes i tractades pel Servei d’Innovació i Planificació Tecnològica, com unitat responsable d’accessibilitat de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Procediment d’aplicació

El procediment de reclamació recollit en l’article 13 del RD 1112/2018 va entrar en vigor el 20 de setembre de 2020.

Les sol·licituds d’informació accessible i queixes seran presentades i registrades d’acord amb els requisits establits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquest tràmit podrà realitzar-se mitjançant instància general presentada a través de la Seu electrònica de la UMH en https://sede.umh.es/procedimientos/instancia-general/  o de forma presencial al Registre General de la Universitat i en els registres auxiliars d’aquest ubicats en els centres de gestió de campus, dirigida a la Unitat Responsable d’Accessibilitat (Servei d’Innovació i Planificació Tecnològica).

Procediment de reclamació. Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no acompleix els requisits previstos en l’article 12.5 del RD 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació per conèixer i oposar-se als motius de la desestimació, instar l’adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta, que haurà de ser presentada i registrada d’acord amb els requisits establits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Contingut opcional

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2019 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

L’última revisió de l’accessibilitat s’ha realitzat al setembre de 2023.

El lloc web està dissenyat per a la seua visualització i adaptació a dispositius mòbils i la revisió d’accessibilitat s’ha realitzat amb el navegador Google Chrome i el lector de pantalla NVDA.