icono información

Accessibilitat

La Universitat Miguel Hernández posa a l’abast de la comunitat universitària i de la societat en general  una seu electrònica amb disseny accessible perquè el nombre de persones més gran possible puga arribar a la informació que es transmet i utilitze els serveis que prestem mitjançant la Seu.

La Seu de la UMH ha sigut dissenyada d’acord amb les exigències del Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, sobre les condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a la societat de la informació, perquè els seus continguts siguen accessibles per a qualsevol persona independentment de les condicions físiques, psicològiques o tècniques.

Per a aconseguir aquest objectiu, s’ha tingut en compte la Norma UNIX 139803:2012 de “Requisits d’Accessibilitat per a continguts en la web”, una norma espanyola que estableix els requisits d’accessibilitat per a continguts web tot basant-se en les Pautes d’Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG, de l’anglès Web Content Accessibility Guidelines) en la versió 2.0, publicades al desembre de 2008 per un dels grups de treball de la “Iniciativa per a l’Accessibilitat Web” (WAI, de l’anglès Web Accessibility Initiative) del Consorci de la Web (W3C, de l’anglès World Wide Web Consortium).

En concret, es pretén que tots els llocs web de la Universitat Miguel Hernández complisquen els punts de verificació de Prioritat 1 i 2 definits en la norma UNE anteriorment citada, és a dir, tots els requisits nivell A i nivell AA especificats en les pautes d’accessibilitat per al contingut web (WCAG) en la versió 2.0.

Així, en el disseny tècnic de la Seu electrònica es garanteix el compliment del nivell d’accessibilitat AA i s’han seguit les pautes següents:

 • Alternatives textuals per a contingut no textual.
 • Facilitat d’operació per mitjà del teclat.
 • Coherència en l’ordre del focus.
 • Claredat en el propòsit dels enllaços.
 • Contrast mínim verificat.
 • Etiquetes de marcatge.
 • Sistemes de navegació usables, intuïtius i alternatius.
 • Verificacions en la visualització amb diferents navegadors i dispositius.
 • Utilització de formats universals i alternatius.
 • Ajudes per a facilitar l’accés al contingut.
 • Grandària del text.

 

Separació d’informació i presentació amb CSS

S’ha separat la informació de la presentació visual per mitjà del disseny basat en fulls d’estil (CSS) de manera que es pot variar més fàcilment l’aspecte de tot el lloc Web simplement modificant el fitxer de full d’estil. A més, els documents són més flexibles, ja que s’adapten millor als diferents dispositius.

Contacte per a millorar l’accessibilitat

Us invitem perquè ens ajudeu a fer la nostra Seu més accessible i agrairem els suggeriments i comentaris sobre l’accessibilitat. Si trobeu dificultats de navegació, o no podeu accedir a algun contingut en concret, ens podeu enviar un correu electrònic a sede@umh.es amb les seues aportacions.

Ajudes per a facilitar l’accés al contingut

El disseny accessible permet que la persona usuària puga ajustar les fonts a la grandària més convenient. Aquesta acció pot dur-se a terme de diferents maneres segons el navegador web que fareu servir.

Revisió del nivell d’accessibilitat

Per a comprovar el nivell d’accessibilitat aconseguit en la Seu electrònica analitzem les pàgines periòdicament amb les ferramentes  http://www.tawdis.net/   i http://wave.webaim.org/,  l’última revisió de la qual s’ha realitzat amb data  03/10/2016.

Informació útil sobre l’accessibilitat

A continuació s’indiquen una sèrie d’enllaços útils per a obtindre més informació sobre l’accessibilitat:

Consorci World Wide Web, grup de treball d’àmbit internacional que dicta línies generals relacionades amb la web.  http://www.w3c.org/

Iniciativa d’Accessibilitat Web del W3C.  http://www.w3c.org/wai/

Validadors de codi HTML, Fulls d’estil CSS i Accessibilitat:  http://validator.w3.org/

Validador de fulls d’estils CSS: http://www.tawdis.Net/