icono información

Preguntes freqüents

Què és la Seu electrònica de la UMH?

És l’adreça electrònica de la Universitat que possibilita als membres de la comunitat universitària i a les persones que es relacionen amb ella, l’exercici dels drets reconeguts en la normativa sobre accés electrònic de la ciutadania als serveis públics.

Quan puc utilitzar la Seu electrònica?

La Seu electrònica està disponible durant les 24 hores tots els dies de l’any.

Què es pot fer a través de la Seu electrònica de la UMH?

Es pot accedir al catàleg de procediments i serveis que poden tramitar-se per mitjans electrònics, consultar l’estat dels expedients, rebre notificacions electròniques i realitzar gestions que fins ara es realitzaven de forma presencial.

És segur utilitzar els serveis de la Seu?

Sí. La comunicació amb la Seu és segura i fiable. Tota la informació està xifrada i es garanteix la identitat d’ambdues parts, per tant, les dades intercanviades en ambdós sentits (persona usuària i Seu) no poden ser interceptats per terceres persones.

Com puc realitzar un tràmit des de la Seu?

Podeu accedir a tot el Catàleg de procediments i serveis de la Seu des de l’opció Catàleg de procediments i serveis en l’epígraf “Serveis electrònics” del menú principal o des de l’enllaç Catàleg de procediments i serveis en la pàgina principal de la Seu.

Com m’identifique en la Seu Electrònica?

Per tal d’accedir als tràmits electrònics t’hauràs d’identificar mitjançant l’ús de clau concertada (usuari i contrasenya d’accés a la UMH) si pertanys a la comunitat universitària, bé amb un certificat digital electrònic, o bé amb el sistema Cl@ve.

Com em puc registrar en Cl@ve?

La UMH està autoritzada com a oficina de registre del sistema d’identificació electrònica Cl@ve. Si estàs interessat en registrar-te, has d’anar personalment a l’Oficina Central en matèria de registre (edifici Rectorat) o a les Oficines Auxiliars en matèria de registre (CEGECA d’Altea, Elx, Oriola, Sant Joan). La persona sol·licitant s’ha d’identificar amb el seu DNI, NIE o passaport en vigor.

També ha de facilitar:

  • Número de telèfon mòbill pertanyent a una operadora de telefonia que preste els seus serveis a Espanya. Només és possible associar un DNI/NIE a un mateix número de mòbil.
  • Una adreça de correu electrònic.

La relació d’oficines de registre de Cl@ve està publicada en el Portal d’Accés General (http://administracion.gob.es).

Què certificats digitals admet la Seu de la UMH?

Podeu consultar la llista de certificats admesos en la Seu en Sistemes de signatura admesos.

Com puc obtindre un certificat digital personal?

Si esteu interessats a obtindre un certificat digital heu de saber que en la UMH emetem certificats digitals de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV). Per tant heu d’acudir personalment a l’Oficina Central en matèria de registre (edifici Rectorat) o a les Oficines Auxiliars en matèria de registre (CEGECA d’Altea, Elx, Oriola, Sant Joan) i identificar-vos amb el vostre DNI, NIE o passaport en vigor. El certificat s’emet en el moment i s’entrega prèvia signatura del contracte corresponent.
Més informació sobre els certificats de ciutadà en suport programari de la ACCV.

Què ha de fer un signant extern quan rep una sol·licitud de signatura digital de la UMH?

Seguir les instruccions que conté la guia de signatura per a signant extern.

Quina data i hora és la que compta per al còmput de terminis?

La data i hora que té validesa legal és la data i hora oficial de la Seu, que apareix sempre visible en la navegació per la Seu.

Puc presentar una sol·licitud en un dia inhàbil?

Sí. La presentació de sol·licituds podrà realitzar-se durant les 24 hores de tots els dies de l’any, però a efectes legals s’entendrà efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent (llevat que es permeta expressament la recepció en un dia inhàbil).

Com puc presentar una sol·licitud a través del Registre electrònic?

Podeu presentar els escrits que estiguen relacionats amb els procediments electrònics publicats en el Catàleg de procediments i serveis de la Seu electrònica.

Aquest catàleg està accessible des de l’opció Serveis electrònics del menú principal i des de l’enllaç Catàleg de procediments i serveis publicat en la pàgina principal de la Seu.

Com saber si la UMH ha rebut la sol·licitud o escrit que he presentat en el Registre Electrònic?

El Registre Electrònic emetrà automàticament un rebut acreditatiu de la presentació, consistent en una còpia autenticada del document de què es tracte, incloent-hi la data i hora de presentació i el número d’entrada de registre, així com un rebut acreditatiu d’altres documents que, si és el cas, l’acompanyen. Aquest rebut consisteix en un fitxer electrònic signat per la UMH que gaudeix de plena validesa legal que haurà de descarregar-se i conservar-se com a justificant.

Puc fer servir el Registre Electrònic de la UMH per a presentar documents adreçats a altres Administracions Públiques o organismes?

No, només es podran presentar sol·licituds, escrits i comunicacions relacionades amb aquells procediments i tràmits de l’àmbit competencial de la UMH i que apareguen publicats en el Catàleg de procediments i serveis.

Com puc accedir a les meues Notificacions electròniques?

Rebreu per correu electrònic un avís comunicant-vos que la notificació es troba en la bústia de notificació electrònica a la vostra disposició. Per a veure-ho haureu d’entrar a la zona privada de la Seu des de l’opció “Els meus Tràmits” i seleccionar l’opció de “Les meues Notificacions” per a accedir a les vostres notificacions electròniques.

Com puc consultar l’estat d’un expedient que he iniciat en la Seu?

Mitjançant la zona privada de la Seu “Els meus Tràmits” seleccionant l’opció ‘Els meus expedients’ podeu comprovar l’estat de tramitació dels expedients corresponents a les sol·licituds que heu presentat a través de la Seu.

¿Per a què serveix el CSV?

El codi segur de verificació (CSV) permet contrastar l’autenticitat i integritat i la validesa de la signatura d’un document originàriament electrònic emés per la UMH. Aquesta funcionalitat és molt útil quan s’ha imprés el document electrònic emés per la Universitat i es presenta en algun altre organisme o institució, de manera que aqueixa altra entitat puga comprovar la veracitat del document presentat i que no ha sigut alterat.