icono información

Sistemes signatura admesos

La Universitat Miguel Hernández admet, com a forma d’identificació i de signatura per a poder realitzar els tràmits a través de la seu, els certificats digitals suportats per la Plataforma de validació de signatura @firma. Aquests certificats es corresponen amb els inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) publicada en la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Per a més informació sobre l’ús d’un certificat digital, podeu consultar les Preguntes freqüents dins de l’apartat Ajuda de la seu.

La Universitat també admet sistemes d’identificació i de signatura electrònica basats en claus concertades, per a la tramitació de procediments específics en què estiga habilitat aquest sistema d’identificació i signatura. En aquest cas, la persona usuària haurà de disposar d’una clau (usuari/contrasenya) vàlida facilitada per la Universitat Miguel Hernández que li permeta realitzar actuacions en el Registre electrònic de la Universitat. En el cas de no disposar d’una clau d’accés a la Universitat podreu accedir amb el certificat digital.