icono información

Tramitació electrònica

S’accedeix al Catàleg de procediments i serveis de la Seu des de l’opció “Catàleg de procediment i serveis” en l’epígraf “Serveis electrònics” del menú principal o des de l’enllaç en la zona de continguts destacats de la pàgina principal. Des de la pantalla de Catàleg de procediments i serveis podeu buscar i seleccionar el procediment o servei que desitgeu tramitar. Polseu en el nom del procediment o servei per a accedir al detall amb tota la informació sobre aquest.

En cas que estiga habilitada la tramitació electrònica, des de la pantalla d’informació d’aquesta, s’accedirà al formulari de sol·licitud seleccionant el botó de “Tramitar”.

Per a realitzar una tramitació electrònica, caldrà disposar d’un certificat digital vàlid o una clau concertada per al cas dels procediments o serveis en què s’especifique que és suficient amb disposar d’una clau vàlida (usuari/contrasenya d’accés a UMH) per a poder tramitar-los electrònicament. El sistema d’identificació i signatura electrònica requerida apareix en la pantalla de detall del procediment o servei juntament amb la resta d’informació.

Si necessiteu ajuda respecte a certificats digitals, tramitació, signatura electrònica, notificació electrònica, etc. podeu consultar les Preguntes freqüents de la Seu o sol·licitar Suport dins del menú Ajuda.