icono información

Presentació

La Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) proporciona en la Seu electrònica l’accés a tota la informació, serveis i tràmits relacionats amb l’administració electrònica en la UMH. L’adreça de la Seu electrònica és https://sede.umh.es  i la titularitat correspon a la Universitat Miguel Hernández d’Elx. L’òrgan responsable de la gestió i administració de la Seu electrònica és la Secretaria General.

En la Seu es troba el catàleg de procediments i serveis susceptibles de ser tramitats a través de mitjans electrònics, tots els dies de l’any i a qualsevol hora. Per tant, cal identificar-se prèviament per mitjà d’un certificat digital o clau d’accés a la Universitat.

Les persones usuàries  també disposen d’un espai privat dins de la Seu, anomenat Els meus tràmits, des d’on poden realitzar el seguiment de les tramitacions i comunicacions electròniques amb la Universitat.

La Seu electrònica de la UMH ofereix els següents continguts i serveis:

 • La informació actualitzada sobre la Seu que inclou la seua normativa reguladora i el mapa de navegació.
 • El Registre Electrònic de la Universitat així com la normativa de creació i funcionament.
 • La informació sobre la política de protecció de dades i privacitat de la Universitat, incloent-hi un enllaç amb la seu electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • La data i hora oficials per les que es regeix la seu electrònica de la Universitat i els dies declarats com inhàbils.
 • Els serveis d’assessorament electrònic a l’usuari per a la utilització correcta de la Seu.
 • Els sistemes de verificació dels certificats de la seu.
 • Informació sobre accessibilitat.
 • El catàleg de procediments i serveis susceptibles de ser tramitats a través de mitjans electrònics.
 • Els sistemes d’accés, si és el cas, a l’estat de tramitació dels procediments.
 • La posada a disposició de les notificacions electròniques.
 • Els instruments necessaris per a l’accés per mitjans electrònics als serveis de la Universitat Miguel Hernández, inclosos els escaients per a la signatura electrònica i per a la comprovació de la validesa dels documents signats d’aquesta manera.
 • Una adreça de correu electrònic per mitjà de la qual les persones usuàries podran formular consultes sobre el funcionament de la Seu electrònica de la Universitat.
 • La relació de segells electrònics utilitzats per la Universitat en l’actuació administrativa automatitzada.
 • L’accés als continguts i serveis de la seu electrònica en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.