icona informació

ACCIONS FORMATIVES PDI-Certificats

Descripció

Expedició de certificats de les accions formatives del programa de Formació i Millora Docent realitzades pel personal docent i investigador a partir de l’any 2020 i següents. Els certificats es posen a la disposició de l’interessat en la seua carpeta ciutadana de la Seu electrònica, una vegada superada l’acció formativa corresponent.

Tramitació Tramitació electrònica

Destinataris: PDI, PI.

Periodicitat: Continu

Canals d'accés al tràmit: Electrònic.

Unitat gestora del tràmit: Servei de Gestió d'Estudis

Subjecte a taxes o preu públic: No

Tràmit intern

Sistemes d'identificació

Usuari i contrasenya, Certificat electrònic, Cl@ve.