icona informació

CERTIFICATS-Aprofitament de pràctiques acadèmiques

Descripció

Document acreditatiu de l’aprofitament de les pràctiques acadèmiques acomplides d’acord amb els programes formatius que arrepleguen els annexos de pràctiques acadèmiques internes o externes, curriculars o extracurriculars.

Tramitació Tramitació electrònica

Destinataris: Estudiantat.

Periodicitat: Continu

Canals d'accés al tràmit: Electrònic.

Unitat gestora del tràmit: Observatori Ocupacional

Subjecte a taxes o preu públic: No

Tràmit intern

Sistemes d'identificació

Usuari i contrasenya, Certificat electrònic, Cl@ve.