icona informació

CERTIFICATS-Formació i acreditació lingüística de valencià

Descripció

-Expedició del certificat de capacitació que faculta el professorat que l’obtinga per a l’ensenyament en valencià, entesa com a llengua vehicular, en tots els ensenyaments no universitaris.
-Expedició del certificat de CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià) després d’haver superat les  proves d’acreditació de nivells A2-B1-B2-C1-C2 de llengua valenciana. El certificat està homologat pels corresponents nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Tramitació Tramitació electrònica

Destinataris: Estudiantat, PAS, PDI, PI, Ciutadà.

Periodicitat: Continu

Canals d'accés al tràmit: Electrònic.

Unitat gestora del tràmit: Oficina de Llengües

Subjecte a taxes o preu públic: No

Tràmit intern

Sistemes d'identificació

Usuari i contrasenya, Certificat electrònic, Cl@ve.