icona informació

CERTIFICATS-Formació i activitats d’inserció professional

Descripció

Certificació de formació acomplida en l’àmbit de l’ocupabilitat mitjançant tallers, jornades i recursos formatius organitzats per l’Observatori Ocupacional.

Tramitació Tramitació electrònica

Destinataris: Estudiantat, PAS, PDI, PI, Empresa.

Periodicitat: Continu

Canals d'accés al tràmit: Electrònic.

Unitat gestora del tràmit: Observatori Ocupacional

Subjecte a taxes o preu públic: No

Tràmit intern

Sistemes d'identificació

Usuari i contrasenya, Certificat electrònic, Cl@ve.