icona informació

CERTIFICATS-Pràctiques acadèmiques acomplides

Descripció

Document acreditatiu de totes les pràctiques acadèmiques externes o internes acomplides com a estudiant, en la pròpia UMH o en entitats externes en qualsevol de les modalitats següents:

a) Pràctiques curriculars, enteses com a activitats acadèmiques integrants del pla d’estudis de què es tracte.
b) Pràctiques extracurriculars, aquelles ofertes en empresa externa que els estudiants poden realitzar amb caràcter voluntari durant el seu període de formació i que, fins i tot tenint les mateixes finalitats que les pràctiques curriculars, no formen part del corresponent pla d’estudis.
c) Pràctiques internes, pràctiques dutes a terme per estudiants en les diferents dependències, departaments, grups, instituts, serveis i unitats de gestió de la Universitat Miguel Hernández.

Tramitació Tramitació electrònica

Destinataris: Estudiantat.

Periodicitat: Continu

Canals d'accés al tràmit: Electrònic.

Unitat gestora del tràmit: Observatori Ocupacional

Subjecte a taxes o preu públic: No

Sistemes d'identificació

Usuari i contrasenya, Certificat electrònic, Cl@ve.