icona informació

CERTIFICATS-Pràctiques acadèmiques tutoritzades

Descripció

Certificació de totes les pràctiques en les quals haja fet la funció de tutor acadèmic i/o professional a través dels convenis de cooperació educativa subscrits entre la UMH i entitats per a la realització de pràctiques acadèmiques externes, així com de les pràctiques acomplides a l’empara de la Normativa de pràctiques internes de la UMH.

Tramitació Tramitació electrònica

Destinataris: PAS, PDI, Ciutadà.

Periodicitat: Continu

Canals d'accés al tràmit: Electrònic.

Unitat gestora del tràmit: Observatori Ocupacional

Subjecte a taxes o preu públic: No

Sistemes d'identificació

Usuari i contrasenya, Certificat electrònic, Cl@ve.