icona informació

Cita prèvia en el CEGECA

Descripció

Sol·licitar o consultar la cita prèvia en els Centres de Gestió de Campus.

Tramitació Tramitació electrònica

Destinataris: Estudiantat, PAS, PDI.

Periodicitat: Continu

Canals d'accés al tràmit: Electrònic.

Unitat gestora del tràmit: Centres de Gestió de Campus

Subjecte a taxes o preu públic: No

Sistemes d'identificació

Usuari i contrasenya, Certificat electrònic, Cl@ve.