icona informació

Consulta de liquidacions

Descripció

Consultar els cobraments per motius de servei.

Tramitació Tramitació electrònica

Destinataris: PAS, PDI.

Periodicitat: Continu

Canals d'accés al tràmit: Electrònic.

Unitat gestora del tràmit: Servei d'Informació Comptable, Gestió Econòmica i Financera

Subjecte a taxes o preu públic: No

Sistemes d'identificació

Usuari i contrasenya, Certificat electrònic, Cl@ve.