icona informació

Desglossament de l’import de matrícula

Descripció

Consultar el desglossament de l’import de la matrícula.

Tramitació Tramitació electrònica

Destinataris: Estudiantat.

Periodicitat: Continu

Canals d'accés al tràmit: Electrònic.

Unitat gestora del tràmit: Centres de Gestió de Campus

Subjecte a taxes o preu públic: No

Sistemes d'identificació

Usuari i contrasenya, Certificat electrònic, Cl@ve.