icona informació

Duplicat de diplomes de cursos de perfeccionament i especialització professional

Descripció

Obtindre duplicats de diplomes de cursos de perfeccionament i especialització professional realitzats amb anterioritat al curs acadèmic 2017-2018. Per a cursos posteriors no cal sol·licitar duplicat atés que el diploma original s’emet electrònicament i es troba disponible en la carpeta ciutadana de la Seu electrònica.

Tramitació Tramitació electrònicaImplica taxes

Destinataris: Estudiantat.

Periodicitat: Continu

Canals d'accés al tràmit: Electrònic.

Unitat gestora del tràmit: Servei de Gestió d’Estudis

Subjecte a taxes o preu públic: Sí

Sistemes d'identificació

Usuari i contrasenya, Certificat electrònic, Cl@ve.