icona informació

Publicacions en el BOUMH

Descripció

Realitzar la publicació d’aquells documents que requerisquen la seua difusió pública en el Butlletí Oficial de la Universitat (BOUMH).

Tramitació Tramitació electrònica

Destinataris: Estudiantat, PAS, PDI, PI, Empresa, Ciutadà.

Periodicitat: Continu

Canals d'accés al tràmit: Electrònic.

Unitat gestora del tràmit: Secretaria General

Subjecte a taxes o preu públic: No

Tràmit intern

Normativa de l'aplicació

  • Reglament del Butlletí Oficial de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (BOUMH).