icona informació

Rebut de nòmina

Descripció

Rebut de la nòmina d’un o més mesos que reflecteix les retribucions d’una persona empleada.

Tramitació Tramitació electrònica

Destinataris: PAS, PDI, PI, Ciutadà.

Periodicitat: Subjecte a terminis

Canals d'accés al tràmit: Electrònic.

Unitat gestora del tràmit: Servei de PDI i Gestió Econòmica dels Recursos Humans.

Subjecte a taxes o preu públic: No

Sistemes d'identificació

Usuari i contrasenya, Certificat electrònic, Cl@ve.