icona informació

Resolucions rectorals

Descripció

Gestió de la signatura i registre de resolucions rectorals tramitades per Secretaria General.

Tramitació Tramitació electrònica

Destinataris:

Periodicitat: Continu

Canals d'accés al tràmit: Electrònic.

Unitat gestora del tràmit: Secretaria General

Subjecte a taxes o preu públic: No

Tràmit intern

Normativa de l'aplicació

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
  • Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Sistemes d'identificació

Usuari i contrasenya, Certificat electrònic, Cl@ve.