icona informació

Publicacions Oficials UMH

Butlletí Oficial (BOUMH)

El Butlletí Oficial (BOUMH) és el diari oficial de la Universitat Miguel Hernández d’Elx i té com a objecte la publicació de les resolucions i acords d’interès general per a la Comunitat Universitària dictats pels òrgans de govern de la UMH.

El Tauler Oficial (TOUMH)

El Tauler Oficial (TOUMH) és el lloc oficial de les publicacions dels actes i comunicacions de la UMH que per disposició legal o reglamentària s’han de publicar. El tauler físic es troba en el Registre General (Edifici Rectorat i Consell Social, Planta baixa) on es pot consultar presencialment. No obstant això, ací es pot accedir en línia als documents que actualment estan publicats.