icona informació

CERTIFICATS-Activitats de formació contínua

Descripció

Expedició del certificat d’activitats de formació contínua:

  1. 1- Jornades
  2. 2- Webinars
  3. 3- Cursos de perfeccionament
  4. 4- Cursos d’especialització professional
  5. 5- Nanomàster

L’assistència i la superació del curs donarà dret al corresponent certificat d’assistència o d’aprofitament.

ADVERTIMENT:

  • La superació del 80 % de l’assistència serà acreditada mitjançant un certificat d’assistència, que farà esment exprés de la denominació de l’activitat, el nombre d’hores lectives i el període d’impartició.
  • En les activitats de formació contínua que tinguen aparellades proves finals, la superació d’aquestes, a més de l’assistència mínima exigida en l’apartat anterior, serà acreditada mitjançant un certificat d’aprofitament, que farà esment exprés de la denominació de l’activitat, el nombre d’hores lectives i el període d’impartició.

Tramitació Tramitació electrònica

Destinataris: Ciutadà.

Periodicitat: Continu

Canals d'accés al tràmit: Electrònic.

Unitat gestora del tràmit: Servei de Gestió d’Estudis

Subjecte a taxes o preu públic: No

Tràmit intern

Sistemes d'identificació

Usuari i contrasenya, Certificat electrònic, Cl@ve.