icona informació

Exercici de drets en l’àmbit de protecció de dades

Descripció

Aquest procediment té per objecte l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició a les dades de caràcter personal, que regula el Reglament europeu general, de 27 d’abril de 2016.

Tramitació Tramitació electrònica

Destinataris: Estudiantat, PTGAS, PDI, PI, Empresa, Ciutadà.

Periodicitat: Continu

Canals d'accés al tràmit: Presencial, Electrònic, Correu postal.

Documentació a presentar:

-Formulari "Exercici de drets en matèria de protecció de dades" (en què exposeu la vostra petició amb el major grau de detall possible). Documentació justificativa del que se sol·licita, si cal.

Llocs de presentació:

  • Seu electrònica UMH (polseu 'Tramitar').
  • Oficina Central d'assistència en matèria de registre (Edifici de Rectorat i Consell Social. Av de la Universitat, s/n. 03202 -Elx).
  • Oficines Auxiliars d'assistència en matèria de registre (Altea, Elx, Oriola, Sant Joan d'Alacant).

Unitat gestora del tràmit: Servei Jurídic-Delegada de Protecció de Dades

Termini de resolució : La UMH haurà d'informar l'interessat sobre les actuacions derivades de la seua petició en el termini d'UN MES, a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini podrà estendre's dos mesos més quan es tracte de sol·licituds especialment complexes i haurà de notificar aquesta ampliació dins del primer mes.

Subjecte a taxes o preu públic: No

Sistemes d'identificació i signatura

Usuari i contrasenya, Certificat electrònic, Cl@ve.