icona informació

Expedició de certificats acadèmics oficials

Descripció

  1. Obtindre el certificat oficial amb les notes de l’expedient de l’alumnat.

S’expedeix una certificació acadèmica oficial Completa (apareixen totes les assignatures superades o no) o Simplificada (només apareixen les assignatures superades) signada electrònicament amb codi de verificació de documents.

Advertències:

  • Si l’expedient acadèmic és molt antic (abans del 1997) no podreu obtindre’l pel canal telemàtic i haureu de demanar-ho en el CEGECA.
  • Si l’expedient de doctorat és del Decret 778/98 o anterior no podreu obtindre’l pel canal telemàtic i haureu de demanar-ho en el Servici de Gestió d’Estudis.
  • Si us cal legalitzar el certificat perquè tinga efectes en l’estranger, consulta al CEGECA o al Servei de Gestió d’Estudis (segons procedisca) per a sol·licitar un certificat amb signatura manuscrita ja que és possible que determinats organismes no admeten el certificat signat electrònicament.
  1. Obtenir el certificat acadèmic oficial de promoció. S’expedeix un certificat acadèmic oficial amb les següents dades: curs acadèmic de finalització de l’estudi, nombre total d’estudiants titulats, nota mitjana de la promoció, nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i número d’ordre en la promoció; signada electrònicament amb codi de verificació de documents.

Tramitació Tramitació electrònicaImplica taxes

Destinataris: Estudiantat.

Periodicitat: Continu

Canals d'accés al tràmit: Electrònic.

Unitat gestora del tràmit: Centres de Gestió de Campus, Servei de Gestió d'Estudis (per a estudis de doctorat)

Subjecte a taxes o preu públic: Sí

Sistemes d'identificació

Usuari i contrasenya, Certificat electrònic, Cl@ve.