icona informació

Queixes, Suggeriments i Felicitacions

Descripció

Conèixer els suggeriments/queixes/felicitacions que proposen les persones de la comunitat universitària o la ciutadania i respondre d’una forma ràpida i eficaç a tots aquells suggeriments/queixes plantejats per la comunitat universitària o per la resta de la societat per a impulsar processos de millora.

  • SUGGERIMENT: missatge de qualsevol persona de la Universitat en el qual ens transmet un aspecte a millorar i una proposta concreta de millora.
  • QUEIXA: missatge de qualsevol persona de la Universitat en la qual ens transmet la seua insatisfacció per les expectatives que no han quedat satisfetes i per tant assenyalen un aspecte a millorar, però no s’inclou una proposta concreta de millora.
  • FELICITACIÓ: missatge de qualsevol persona de la universitat en la qual ens transmet el seu reconeixement o satisfacció percebuda després de la prestació d’un servei per part de la UMH.

Les queixes formulades no tindran en cap cas la qualificació de recursos ni reclamacions administratives i no paralitzaran els terminis establerts en la norma vigent per a interposar-les.

Tramitació Tramitació electrònica

Destinataris: Estudiantat, PAS, PDI, Ciutadà.

Periodicitat: Continu

Canals d'accés al tràmit: Electrònic.

Documentació a presentar:

-Formulari de Queixes, Suggeriments i Felicitacions, acompanyat de qualsevol documentació que considereu necessària per a la seua resolució.

Si no disposeu de certificat electrònic per a identificar-vos en la Seu podeu presentar la queixa/suggeriment/felicitació a través de l'enllaç següent: http://calidad.umh.es/buzon/ .

Unitat gestora del tràmit: Servei de Qualitat

Termini de resolució : 15 dies

Subjecte a taxes o preu públic: No

Sistemes d'identificació

Usuari i contrasenya, Certificat electrònic, Cl@ve.